donderdag 19 mei 2011

Aalstenaars bundelen bezwaren bij bouwaanvraag Hopmarktparking

Stad plant infovergaderingen pas na verstrijken van openbaar onderzoek

Persbericht – donderdag 12 mei 2011. Het omstreden project ondergrondse parking Hopmarkt krijgt forse tegenwind van veel bewoners, sinds de publicatie van de concrete bouwplannen op de weblog van het Forum Duurzame Mobiliteit Aalst en de website van Groen! Aalst.
Samen met Hopmarktcomité startte het Forum tijdens de voorbije Topdag met een petitie rond negen gefundeerde bezwaren. Heel wat Aalstenaars reageren verbijsterd op de kolossale omvang van de twee geplande 'paviljoenen' op de Hopmarkt. Een stadscafé en stadswinkel van ieder 500m2. Het grote evenementenplein wordt daardoor gehalveerd, de carnavalfoor komt in het gedrang.

Ook het verdwijnen van de zaterdagse bloemen- en groentenmarkt op het Keizerplein wekt beroering. Die populaire marktplaats zou definitief moeten wijken voor de in- en uitstroom van kortparkeerders naar de geplande ondergrondse parking.
Bewoners rond het Esplanadeplein betreuren dat de accaciabomen verdwijnen als daar later nog een bijkomende parkingput komt. Allicht worden de files tijdens piekuren op de Wallenring nog groter…

Het stadsbestuur kondigde intussen plots twee informatievergaderingen aan (7 en 8 juni), maar die komen er pas na het verstrijken van het lopende openbaar onderzoek.

Op 17 april verschenen aan de straten langs de Hopmarkt de plakkaten met de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een ondergrondse parking en twee bovengrondse paviljoenen. Het akkoord met de stad daarover werd getekend op 28 maart. De nv Interparking zal de bouw realiseren na het verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning.
Bewoners kunnen nu bezwaren en opmerkingen indienen tot uiterlijk dinsdag 17 mei.

Het Hopmarktcomité liet een kopie van de plannen aanvragen om eindelijk inzage te krijgen. Het stadsbestuur gaf sinds 2005 immers geen enkele informatievergadering meer over dit project, en dat zit hen hoog.
Walter De Schutter woont op de Hopmarkt: "We vragen al meer dan tien jaar dat men de bewoners op een ernstige manier betrekt bij dit grootschalige project. Het huidige stadsbestuur negeerde dat volledig. Jammer, want nu kunnen we enkel in de eindfase onze bezwaren formuleren. De bewoners van het Kannunik Colinetplein bijvoorbeeld worden vooraf op een serieuze manier meermaals geconsulteerd over de heraanleg van hun plein, waarom wij dan al zes jaar niet ?"

Samen met andere centrumbewoners werd een Forum Duurzame Mobiliteit opgericht dat het Hopmarktproject in een bredere context bekijkt.
Noël Premereur uit de Boterstraat: "Sommige politici stellen het voor alsof het Hopmarktcomité enkel begaan is met de eigen straat, de eigen voordeur. Niets is minder waar. We hebben de Hopmarkt altijd gezien als één van de schakels in de oplossing van het parkeer- en mobiliteitsprobleem. Maar ons stadsbestuur heeft jaren geleden het logische verband met de parking Keizershallen doorgeknipt, dwars tegen het advies van de Vlaams Bouwmeester in. Dat was een rampzalige beslissing, die door veel Aalstenaars wordt betreurd."

Het Forum Duurzame Mobiliteit Aalst is de opvolger van het vroegere Aalsterse Forum voor Verkeersveiligheid. De vereniging wil gezonde en duurzame oplossingen stimuleren voor de aanslepende mobiliteitsknopen in Aalst. Het voorbeeld van Hasselt en andere Vlaamse en buitenlandse steden bieden inspiratie. Daar wordt in mobiliteits- en parkeerplanning consequent rekening gehouden met het STOP-principe (Stappers eerst, dan Trappers, Openbaar vervoer, Privé-vervoer).

Annelies Cuypers uit de Arbeidstraat heeft een jong gezin en woont graag in het centrum: "De verkeersellende kennen we hier echt wel uit ondervinding. Zelf gebruiken we als het nodig is ook een auto, maar ondergrondse parkings onder Hopmarkt en Esplanadeplein vinden we een heel betwistbare keuze. Die zullen een massa kortparkeerders tot in het hart van de stad stuwen, terwijl ons winkelcentrum binnen de Wallenring een diameter heeft van amper 350 meter. Op wandel- en fietsafstand heb je hier de Keizershallen. Er zijn nog meer randparkings in ontwikkeling. Kan er op de rechteroever van de Dender geen parkeergebouw op terreinen van Syral ? Waarom heeft Aalst nog niet gedacht aan gratis city-pendelbussen langs de Wallenring ? Dat werkt in Hasselt al meer dan 10 jaar, het zou ook bij ons veel verbeteren.”

Frank Duerinck uit de Kattestraat: "We doen als middenstanders actief mee aan acties zoals "Met fietsgerinkel naar de winkel", maar Aalst is absoluut nog geen fietsvriendelijke stad. Ook het openbaar vervoer verdient veel beter, zeker op zaterdag, want dan is het piekprobleem inderdaad enorm. In plaats van massa's tijd en geld te verspillen aan een verouderd Hopmarktproject, had de stad al lang kunnen kiezen voort electronische verkeersgeleiding naar de bestaande parkings. Onze parkings en parkeertarieven uitbesteden aan privé-bedrijven maakt ons voor de volgende 30 jaar afhankelijk van hun winstbejag. Dat komt het algemeen belang niet ten goede.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten